પાવર ટીલર 2022

સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતો માટે:•(૮ બ્રેક હોર્સ પાવરથી નીચે): કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.•(૮ બ્રેક હોર્સ પાવર અને તેથી ઉપર): કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૭૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.અનુ .જાતિ/જન જાતિ /સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•(૮ બ્રેક હોર્સ […]

ખેતરની ફરતે સોલાર ફેન્સીંગ,સોલાર ફેન્સીંગ,સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ 2022

ખેતરની ફરતે સોલાર ફેન્સીંગ બનાવવા માટે સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ ખરીદીમાં નાણાંકીય સહાય આપવાની નવી યોજના   કાટાંળી તારની વાડ બનાવવા માટે જે ખેડુતો લાભ લીધેલ હોય તે ખેડુતોને આ સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર રહેશે નહિ. 1) સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ ખરીદી માટે ખાતેદાર ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રુ. ૧૫,૦૦૦/- બે માંથી […]

ઈ-નિર્માણ કાર્ડ અને U-WIN કાર્ડ, E nirman કાર્ડ 2022

નિર્માણ કાર્ડ યોજના શરૂ થઇ, U-WIN કાર્ડ, 1.20 લાખથી ઓછી આવક ધરાવતા કાર્ડ મેળવી શકશે   અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોની ઓનલાઇન નોંધણી માટેના યુ-વીન કાર્ડ યોજનાનું તથા બાંધકામ શ્રમયોગીઓ માટે ઇ-નિર્માણ કાર્ડનું મુખ્યમંત્રી દ્વારા ઇ-લોન્ચીંગ કરવામાં આવ્યું છે. જેથી અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમયોગીઓ યુ-વીન કાર્ડ અને બાંધકામ શ્રમયોગીઓ ઇ-નિર્માણ કાર્ડ મેળવી શકશે.   આ માટે શહેર તથા […]

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના – Loan Scheme / Kisan Credit Card Yojana 2022

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના – Loan Scheme / Kisan Credit Card Yojana 2022                                     ભારત દેશ ખેતી-પ્રધાન દેશ છે. ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારો ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે પ્રધાનમંત્રી […]

વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી, ફોર્મ , જરૂરી કાગળો 2022

વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી, ફોર્મ , જરૂરી કાગળો  ગુજરાત સરકાર એ મહિલાઑ અને ખેડૂતો ના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલ માં મૂકવામાં આવી છે., તેમજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલાઓ શશક્તિકરણ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલ માં મૂકી છે તે અંતર્ગત પરિવાર માં દીકરી નો જન્મ થાય છે. એ માટે દીકરીને  ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે […]

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2022 / PM Awas Yojana List 2022: પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી જાહેર થઈ, તમારું નામ  ચેક કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2022 / PM Awas Yojana List 2022: પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી જાહેર થઈ, તમારું નામ  ચેક કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.                પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના એ ભારત દેશના નાગરિકોના હિત અને સુખાકારી તેમજ કલ્યાણકારી  સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગ , આર્થિક પાછતવર્ગ , તેમજ અનુસુચિત જતી અને અનુસુચિતજન જાતિના જેવા ગામડાં ના લોકો જે ઘર વિહોણા ઇસમોને શહેરોમાં અને ગામડા […]

પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યા આવાસ યોજના 2022

પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યા આવાસ યોજના 2022                     પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યા આવાસ યોજના 2022- સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વર્ગ , આર્થિક પાછતવર્ગ , વિચરતિ વિમુક્ત જાતિના ઘર વિહોણા ઇસમોને શહેરોમાં અને ગામડા માં વસવાટ ની મુશ્કેલીયો દૂર કરવા માટે માલિકો નો પ્લોટ ધરાવતા લાભાર્થી ઓને મકાન બાંધવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તાર માં સહાય આપવામાં આવે છે. આ […]

Document List For Gujarat Government Scheme And Certificate:

Document List For Gujarat Government Scheme And Certificate: Government Published a list of the evidence of beneficiaries giving benefits to various government schemes. Supporting evidence is necessary for government offices to take advantage of the certificates and various government schemes. The list below is given below. Non- Creamy Layer Certificate Document List Non- Creamy Layer […]

How To Get a Personal Loan india

Thinking of travelling around the world or even planning for the perfect wedding? Opt for a Personal Loan to make your dreams come true. A Personal Loan has flexible repayment terms and usually no security or collateral is required. Here is a five-step guide on how to get a Personal Loan. From documents required to how to […]

G3q Quiz Registration 2022 @g3q.co.in

Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2022: The government of Gujarat will be announced and release the notification for the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022. g3q quiz registration|g3q quiz|www g3q co in registration|gujarat gyan guru quiz registration|g3q.co.in|www.g3q.co.in|www.g3q:This Gujarat Gyan Guru Mega Quiz Competition is organized by the Department of Education. In this quiz competition all […]